Beiratkozás

Kedves Anyukák és Apukák!
 
 
Elérkezett az idő, hogy kisgyermekeiket beírathatják a
Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsődébe.
 
Amit kínálunk:
tevékenységközpontú óvodás éveket
meleg, szerető, biztonságos óvodai légkört
sokoldalú fejlesztési lehetőségeket
gazdag programokat
játékos formában németnyelv-fejlesztést
egészséges életmódra nevelés keretében képzett úszásoktatókkal a vízhez való szoktatást és az úszás alapjainak elsajátítását

Óvodai nevelésünk célja:
az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése.
Mindezt újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazásával érjük el. Ez a térségünkben egyedülálló. (Kompetencia alapú programcsomag alkalmazása)
Továbbá:
a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése
a kreativitás előtérbe helyezése
a kompetencia érzés kialakítása, fenntartása
a családokkal való együttműködés segítése, erősítése
hogy az óvodáskor végére iskolára alkalmas gyerekeket bízzunk a szülőkre!
Programunkról bővebben a www.fertoszentmiklosiovoda.hu honlapon olvashatnak.
Ha programunk elnyerte tetszésüket, szeretettel várjuk gyermekeiket!
 
Az óvodai beíratás helye és ideje:
 
Fertőszentmiklós, Rákóczi F. u. 70.
2019. április 15-én és 16-án 8.00-15.00 óráig
 
Pótbeíratás:
Fertőszentmiklós, Rákóczi F. u. 70.
2019. április 24-én 8.00-15.00 óráig
 
 
Kérem, a beiratkozáskor hozzák magukkal:
  • gyermekük születési anyakönyvi kivonatát
  • személyi igazolványát (ha rendelkezik vele a gyermek)
  • lakcímkártyáját
  • TAJ kártyáját
  • a szülők személyi igazolványát és lakcímkártyáját
  • gyermekük oltási könyvét
  • nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
  • szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek esetében a szakértői vélemény másolata
  • sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat, stb.)
 
Intézményünkben a bölcsődei beíratás egész évben folyamatos!
 
Tisztelettel:                         

Kebeleiné Németh Magdolna
intézményvezető

Kapcsolat

Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde
9444 Fertőszentmiklós, Rákóczi Ferenc u. 70.

Intézményvezető: Kebeleiné Németh Magdolna

Telefon:
+36 99 544 170

E-mail:
ovoda2@fertoszentmiklos.hu

Nyitvatartás:
Hétfőtől péntekig: 
6.30 - 17.00

Fenntartó: Fertőszentmiklós Város Önkormányzata
9444 Fertőszentmiklós, Szent István u. 19.
99/544-510

"Fertőszentmiklósi Óvodásokért" Alapítvány
Bankszámlaszám: 10918001-0000031-45060003
Adószám: 18530485-1-08

Intézményi védőnő: Kovácsné Kollár Katalin
Gyermekorvos: Dr. Badicu Ágnes

Gyermekjogi képviselő (Győr-Moson-Sopron Megye): Pál Andrea
20/489-9582

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:
9444 Fertőszentmiklós, Szent István u. 20-21.
99/544-511