Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beiratkozás

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§ (1) ).
Óvodánk a gyermek 2,5 korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező gyermeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyereklétszámig. Az óvodai felvételről, átvételről az intézmény vezetője dönt. Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az intézményvezetőből és a fenntartó képviselőiből létrehozott bizottság tesz javaslatot a felvételre. Az ötödik életévét betöltött gyermeket az év közben is köteles felvenni.

Az alapító okirat szerinti engedélyezett létszám:
Fertőszentmiklósi Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde Rákóczi F. u. 1. 95 fő
Fertőszentmiklósi Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde Malom út 1. 78 fő

A beiratkozásra meghatározott idő:
A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal.

 

Kapcsolat

Fertőszentmiklósi Bezerédj Amália
Óvoda és Bölcsőde
9444 Fertőszentmiklós, Rákóczi Ferenc u. 70.

Főigazgató: Wágnerné Vörösházi Szilvia

Telefon:
+36 99 544 170

E-mail:
ovoda2@fertoszentmiklos.hu

Nyitvatartás:
Hétfőtől péntekig: 
6.30 - 16.30

Fenntartó: Fertőszentmiklós Város Önkormányzata
9444 Fertőszentmiklós, Szent István u. 19.
99/544-510

"Fertőszentmiklósi Óvodásokért" Alapítvány
Bankszámlaszám: 10918001-00000031-45060003
Adószám: 18530485-1-08

Intézményi védőnő: Kovácsné Kollár Katalin
Gyermekorvos: Dr. Badicu Ágnes

Gyermekjogi képviselő (Győr-Moson-Sopron Megye): Pál Andrea
20/489-9582

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:
9444 Fertőszentmiklós, Szent István u. 20-21.
99/544-511