Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

Célunk, hogy minden kisgyermeket megismerjünk, megteremtsük számukra a meghitt, barátságos és nyugodt óvodai légkört, az érzelmi biztonságot. Segítsük személyiségük fejlődését, egyéni sajátosságaikhoz mérten fejlesszük őket.

Az éves nevelőmunkánkat az évszakok, ünnepek és a négy ős elem (Tűz, Víz, Föld, Levegő) témakörei köré csoportosítjuk. Nagy örömmel építjük fel heteinket a gyermekek érdeklődési körére is.

Fontosnak tartjuk a mozgás- beszéd - gondolkodás hármas egységét. A gyermekekkel sokat mondókázunk, amihez mindig különböző mozgás társul. Játékos formában tanulnak. Fejlődnek nyelvi képességeik, bővül szókincsük, figyelmük, és emlékezetük. Megteremtjük a lehetőségét annak, hogy játékban kibontakoztassák saját elképzeléseiket, teret adunk kreativitásuknak, hagyjuk szabadon szárnyalni képzeletüket, melyhez szükség esetén segítséget nyújtunk, hogy továbblendítsük játékukat. Arra törekszünk, hogy a gyermekeink jól érezzék magukat, felszabadultan játszhassanak, élményekkel gazdagodjanak, valamint a helyes viselkedési és közösségi szokásokat elsajátítva okos és ügyes nagycsoportosokká váljanak.

A természeti és társadalmi környezet megismerése céljából sokrétű programot szervezünk a gyerekeknek. Céljaink megvalósítását segíti, hogy a nevelőtestület minden tagjára magas szintű szakmai felkészültség, állandó továbbképzés, szoros együttgondolkodás, szakmai alázat és a gyermekek iránti feltétel nélküli szeretet, elkötelezettség jellemzi.
 
„ A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben: egyesek magasabbra szállnak, mint mások, de mindegyikük legjobb tudása szerint repül, miért hasonlítanánk hát össze őket?
Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű.”
(ismeretlen)

Óvodánk egyéni arculata:
Kompetencialapú nevelés beépítése a nevelési folyamatba
  • Környezetvédelem, környezettudatosságra nevelés
  • Bölcsődei nevelés
  • Fejlesztő torna
  • Vízhez szoktatás, gyógyúszás
  • Hagyományápolás


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kapcsolat

Fertőszentmiklósi Bezerédj Amália
Óvoda és Bölcsőde
9444 Fertőszentmiklós, Rákóczi Ferenc u. 70.

Intézményvezető: Wágnerné Vörösházi Szilvia

Telefon:
+36 99 544 170

E-mail:
ovoda2@fertoszentmiklos.hu

Nyitvatartás:
Hétfőtől péntekig: 
6.30-17.00

Fenntartó: Fertőszentmiklós Város Önkormányzata
9444 Fertőszentmiklós, Szent István u. 19.
99/ 544-510


"Fertőszentmiklósi Óvodásokért" Alapítvány
Bankszámlaszám: 10918001-00000031-45060003
Adószám: 18530485-1-08

Intézményi védőnő: Kovácsné Kollár Katalin
Gyermekorvos: Dr. Badicu Ágnes

Gyermekjogi képviselő (Győr-Moson-Sopron Megye): Pál Andrea
20/489-9582

Család- és Gyermekjóléti szolgálat:
9444 Fertőszentmiklós, Szent István u. 20-21.
99/544-511