Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bölcsőde

Fertőszentmiklós város fenntartásában egy csoportos, 12 férőhelyes bölcsődében fogadjuk a gyermekeket. A kisgyermekeket szakirányú - felsőfokú szakképesítéssel rendelkező - kisgyermeknevelők látják el.
Kisgyermeknevelőink jól ismerik a korosztály fejlődésének jellemzőit, a gyermekek egyéni igényeit. Nevelőmunkájukban gyermekközpontú szemlélet, segítő magatartás érvényesül. Felelősséget vállalnak a kicsik érzelmi- értelmi-, szociális fejlődéséért, testi-lelki jólétéért. A kisgyermeknevelők állandó jelenléte, figyelme, segítő magatartása biztonságot nyújt a gyerekeknek.
Bölcsődénkben változatos, színes játékkészlet segíti az önálló, szabad játékot, a gyermekek aktivitásának, kreativitásának kibontakozását. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek korának megfelelő önállósodására, a helyes higiénés szokások, viselkedési szabályok elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére.
Fontosnak tartjuk a korszerű étkeztetést, a helyes táplálkozási szokások kialakítását, az életkornak megfelelő tápanyagszükséglet kielégítését.
A bölcsődés gyermekek egészségügyi állapotát, fejlődését bölcsődénk gyermekorvosa rendszeresen ellenőrzi. Intézményünk fontosnak tartja az egészséges életmódra nevelést, a komplex esztétikai-művészeti nevelést és a családokkal való együttműködést.
A gyermeknevelésben elsődleges és meghatározó a családi nevelés, a bölcsőde kiegészítő, segítő szerepet vállal, együttműködik a családokkal. Tiszteletben tartjuk a gyermekek jogait, az alapvető szabadságjogokat, és elfogadjuk és megbecsüljük a kisgyermek személyiségét. Fontosnak tartjuk az érzelmi biztonságot, a személyi és tárgyi környezet állandóságát. Bánásmódunkkal, a gondozás-nevelés módszereivel igazodunk a gyermekek egyéni fejlettségéhez, igényeihez. Bátorító neveléssel, gyermekközpontú szemlélettel segítjük a személyiség kibontakozását, egészséges fejlődését.
A gyerekek számára biztosítjuk:
 • egészséges és biztonságos környezetet
 • "saját" gondozónőt
 • szakszerű és szeretetteljes gondozást-nevelést
 • a helyes higiénés szokások és viselkedési szabályok elsajátítását
  jól szervezett, rugalmas folyamatos napirendet
 • sokféle játéklehetőséget, önálló és szabad játékot, együttjátszást a társakkal: szobában, játszóudvaron
 • életkornak megfelelő, változatos játékeszközöket, fejlesztő-játékokat
 • zene- és mesehallgatást, bábozást
 • firkálási, rajzolási lehetőségeket, gyurmázást, festést
 • játékos tornát, a nagymozgás fejlődését
 • a személyiség, a kreativitás kibontakozását
 • a koruknak megfelelő tanulási lehetőségeket, a megismerő-folyamatok fejlődését
 • azonos korú gyermekek megismerését, együtt-játszást
 • levegőzést, játékot a szabadban
 • napi négyszeri étkezést, korszerű és az életkornak megfelelő táplálkozást, gondosan összeállított étrendet
 • a különleges táplálkozási igények kielégítését diétás étkeztetéssel • rendszeres gyermekorvosi felügyeletet
Célunk, hogy a gyermek három éves korára, illetve mire óvodába kerül…
 • nyitott, befogadó legyen az új környezet iránt, szívesen barátkozzon, játsszon együtt társaival;
 • jól tájékozódjon környezetében, ismerje a napi eseményeket;
 • ismerje a csoportban kialakult szokásokat, szabályokat, ezekhez nehézségek nélkül alkalmazkodjon;
 • önállóan étkezzen, kis segítséggel önállóan tisztálkodjon, öltözködjön, a játékait a helyére rakja, szobatisztává váljon;
 • jól érthetően beszéljen, gazdag legyen a szókincse, megértse az egyszerű magyarázatokat, az összefüggéseket.