Szeptember-október hónapban a nagycsoportosok iskolaérettségi vizsgálata megtörtént, DIFER teszttel. A teszt vizsgálja a gyermekek különböző részképességeit, amelyek a tanulás során fontos szerepet töltenek be.
  • Írásmozgás-koordináció, mely az írástanulás feltétele
  • Beszédhanghallás, mely az eredményes olvasástanulás feltétele
  • Relációszókincs, mely az eredményes szóbeli kommunikáció feltétele
  • Elemi számolás
  • Tapasztalati következtetés
  • Tapasztalati összefüggés-megértés, melyek az értelmi fejlődés feltételei
  • Szocialitás, szociális készségek, mely az iskolai lét, a fejlődés kulcseleme
 
Nagyon fontosnak tartjuk pedagógiai munkánk során a kisgyermekek önmagukhoz mért fejlődésének felismerését, további fejlesztését.