Óvodásainknak heti egy-egy nap biztosított a német nyelv fejlesztése.
Az óvodás korban kezdődő nyelvi fejlesztés csakis természetes, azaz nem tanulási szituációhoz hasonlító körülmények között lehet sikeres.
A korai idegennyelv-fejlesztés legfontosabb jellemzője, hogy tevékenység közben történik.
A kisgyermek fő tevékenysége a játék. Ezért a nyelvi foglalkozások mindig játékba, a gyermek korának megfelelő tevékenységbe ágyazottan jelennek meg. A kisgyermek más korosztályokkal ellentétben, nem azt csinálja, amit megtanul, hanem éppen fordítva, azt tanulja meg, amit csinál. A nyelvelsajátítás gyakorlatilag ugyanazon az úton történik, mint az anyanyelv elsajátítása. Fő jellemzője, hogy spontán motivációk, érdeklődés, kommunikációs igény a hajtóereje.  A gyermeket körülvesz egy nyelvi fürdő, amely biztonságos környezetben, szeretetteljes légkörben nyújtja számára az idegen nyelvet. Az életszerű szituációk rendkívül jól aktivizálják a passzív szókincset. A nyelvelsajátítás során a gyermek megérzi a nyelvtani szabályokat, szemben a tudatos tanulással. Az idegen nyelv a gyermek egész személyiségét fejleszti azáltal, hogy készségeket, képességeket, önbizalmat növel, attitűdöt alakít át. A korai idegen nyelvi fejlesztésnek nemcsak, sőt elsősorban nem nyelvi, hanem általános hozadéka is van. Az a kisgyermek, aki korán szerez tapasztalatokat arról, hogy a világon különböző nyelveken beszélnek, és egy fogalomhoz nemcsak egy szó tartozhat, nagy lépést tesz meg az elvont gondolkodás irányába.