Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Névadónkról, intézményünk múltjáról és jelenéről

Bezerédj Amália portréja (Wosinkszky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd)

Az óvoda mint a közoktatási rendszer első intézménye, mellyel először találkoznak a gyermekek, mindig kiemelkedő jelentőségű volt a korábbi falu, későbbiekben városunk életében.

Már csak azért is, mert ilyen történelmi környezetet, ilyen speciális hátteret nem sokan tudhatnak magukénak!

Magyarországon az első „kisdedóvót” Brunszvik Teréz 1828-ban nyitotta meg Budán. Névadónk, Bezerédj Amália a falusi gyermekek számára 1836-ban indította el mozgalmát.

Bezerédj Amália Bezerédj István feleségeként gyakran megfordult a mi tájainkon, hiszen férje Szerdahelyen (a mai Fertőszentmiklóson) született az egyemeletes Bezerédj Kastélyban.

Bezerédj Amália műve, a Flóri Könyvei verses, kottás daloskönyvek voltak, amelyek képekkel, ábrákkal segítették a megértést, a felfedezést. Ő volt az első, aki gyermekirodalommal foglalkozott és felismerte a vizuális átadás jelentőségét.

Méltán a helyi Bezerédj Kastély adott otthon az első óvodának az 1950-es években. Ezek között a „sokat látott és hallott” falak között indult ez az óvodai nevelés.

Ez időben a Katolikus népház is helyet adott már a megnövekedett létszámú ifjúságnak.

Évtizedek alatt természetesen változó koncepciókkal, változó módszerekkel és egyre tökéletesebb játékeszközökkel, de mindig szeretetteljes, biztos szakmai háttérrel igyekeztünk szolgálni az apró kis óvodásokat.

Az új, korszerű óvodai épületek szükségessége a Rákóczi úti óvoda (székhelyóvoda) 1964, 1975, a Malom úti óvoda (telephelyóvoda) az 1960-as évek vívmánya. Ekkor kerültek kialakításra a ma is működő óvodai nevelést segítő speciális helyiségek. 


Fertőszentmiklósi Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde a Sopron járásban működik. Fertőszentmiklós Város Önkormányzatának képviselőtestülete az intézmény fenntartója. Működési területe Fertőszentmiklós város közigazgatási területe, az itt élő gyerekekkel kapcsolatos gondozási-nevelési feladatokat látjuk el húszhetes kortól a tankötelezettség eléréséig.
Fertőszentmiklós az Ikva patak két partján fekszik, ez egyben megosztja a várost is: Szerdahelyre és Szentmiklósra. A központi óvoda Szerdahelyen, telephelye pedig Szentmiklóson fogadja a gyerekeket.

Az óvoda Helyi Nevelési Programja 1999-ben készült el az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára, illetve Nagy Jenőné „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című programjára, valamint az addigi munkákra alapozva. A program 2013-ban, 2015-ben, 2016-ban és 2018-ban a törvényi előírásoknak megfelelően került kiegészítésre
a gyermek testi és lelki egészség fejlesztésével kapcsolatos feladatokkal
- az óvodás gyermek fejlődésének figyelemmel kísérésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségekkel
- a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokkal
- Önértékelési kézikönyv óvodák számára kapcsolatos feladatokkal.

Mindkét óvoda magas létszámmal működött, így 2013-ban és 2018-ban újabb csoport működése vált szükségessé. A csoportok a gyerekek életkori összetétele alapján osztott szervezésűek. A szentmiklósi részen működő Malom úti telephely óvoda 78 férőhelyes, ott 5 óvónő, 3 dajka, 1 pedagógiai asszisztens látja el a feladatokat.  Katica, Pillangó, Napocska csoportba várjuk a gyerekeket. A szerdahelyi részen működő Rákóczi úti székhely óvoda 70 férőhelyes, a gyerekek a Süni, Csiga és Méhecske csoport tagjai. 6 óvónő, 3 dajka, 1 pedagógiai asszisztens, egy óvoda titkár végzi feladatát.

Az óvodapedagógusok gyógypedagógusi, fejlesztőpedagógusi, rekreációs és gyógyúszói, szakvizsgás végzettséggel rendelkeznek. Továbbá egy óvodapedagógusnak kisgyermek gondozó-nevelő szakképesítése van. Az óvoda a nagycsoportosai részére két német nemzetiségű végzettséggel rendelkező óvodapedagógus irányításával játékos nyelvtanulási lehetőséget biztosítunk. Szakvizsgázott gyógyúszó végzettségű kollégáink pedig az iskolai tanmedencében az úszást alapozzák meg.

Pedagógiai munkánkat segítő pedagógiai asszisztensek és dajkák szakképzettek, nevelési elveinkről és módszereinkről tájékozottak. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Soproni Tagintézmény alkalmazottjai megállapodás keretében logopédiai és fejlesztő ellátást látnak el.

A nevelő testület korszerű pedagógiai, módszertani ismeretekkel rendelkezik. Ezek elérése érdekében projektpedagógiai továbbképzéseken vettünk részt – Differenciálás heterogén csoportban, Hatékony gyermekmegismerési technikák, Tevékenység központú pedagógiák, Professzionális nevelői kommunikáció, IKT továbbképzés, Kompetencia alapú programcsomag bevezetése, SNI-s továbbképzések – címekkel. 

A Rákóczi úti  óvoda régi családi házból kialakított, utólag bővített épület. A 3 csoport mellett egy 12 férőhelyes bölcsődei csoport is működik kettő gondozónő és egy dajka részvételével. A nyílászárók cseréje, külső szigetelés, vakolás, tetőfelújítás, vizes blokkok felújítása, a folyosó járólapozása, a konyha korszerűsítése minden igényt kielégít. A telephelyóvoda teljes felújítására 2020-ban történt. Csoportszobáink tágas, otthonos, esztétikus új bútorokkal berendezett; gyerekek játék igényeit kielégítő eszközökkel; mozgáslehetőség gyakorlására bordásfallal, tányérhintával; pihenéshez, ellazuláshoz csepphintával felszerelt, ahol a gyerekek önfeledt, boldog mindennapjaikat élhetik.

Hatalmas zöld udvar az óvoda játszótere, ahol modern szabadtéri játékok (fészekhinta, kígyóhinta, két különböző méretű csúszda, mászókák, homokozók, kerékpárút) állnak a gyerekek rendelkezésére, valamint az udvar közepén a domb, amely minden évszakban a gyerekek kedvelt játszóhelye.
Malom úti óvodánk 2020-ban műfüves pályával gazdagodott.

Nevelési rendszerünkben hangsúlyos feladataink az egészséges életmódra nevelés; környezet megszerettetése, védése, óvása; hagyományok, szokások ápolása. Óvodánk arculatát jellemzik a Föld Világnapjának, Víz Világnapjának változatos tevékenységekkel való megtartása, a Bölcsődei Nevelés, Educorb EU-s pályázat (határon átnyúló együttműködés, idegen nyelvfejlesztés).

Szűkebb környezetünkhöz való tartalmas, érzelmi viszony kialakítására, lehetőségünk van könyvtárlátogatásra, Művelődési Ház rendezvényeinek látogatására (bábelőadás, játszóház, színház), a Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola tanmedencéjében a vízzel való ismerkedésre, vízhez szoktatáshoz, valamint a természet közvetlen megfigyelésére a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban, Lés erdőben.
Fontosnak tartjuk a családokkal való együttműködést. Az évente kétszer tartott szülői értekezletek, egyéni fogadóórák, óvodai nyílt napok, közös programok (karácsonyváró délután, tábortűz) adnak erre lehetőséget, valamint csoportszobánk mellett elhelyezett faliújságról tájékozódhatnak az aktuális tevékenységeinkről, felmerülő tudnivalókról.

Óvodánk az óvodás gyermekekért van, fontos, hogy boldog gyermekkoruk színtere legyen.
Hűvös Éva szavaival élve: 
A jó óvoda az, ahol nyugalom van, de nem csend és fegyelem.
A jó óvoda az, ahol a legfőbb érték minden gyermek kíváncsisága, kezdeményezése, de főleg játéka, mint a nem tudatos tanulás folyamata.
A jó óvoda az, ahol a ráfigyelés, az odafigyelés, a megfigyelés
a gyermeknek lehetőség, a felnőttnek kötelesség.
A jó óvoda természetes emberi kapcsolatokat ajánl.”Forrás: Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde Fertőszentmiklós Pedagógiai Program. Hatodik átdolgozott kiadás, 2018


Kebeleiné Németh Magdolna