Névadónkról és intézményünk múltjáról

Bezerédj Amália portréja (Wosinkszky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd)

Az óvoda mint a közoktatási rendszer első intézménye, mellyel először találkoznak a gyermekek, mindig kiemelkedő jelentőségű volt a korábbi falu, későbbiekben városunk életében.

Már csak azért is, mert ilyen történelmi környezetet, ilyen speciális hátteret nem sokan tudhatnak magukénak!

Magyarországon az első „kisdedóvót” Brunszvik Teréz 1828-ban nyitotta meg Budán. Névadónk, Bezerédj Amália a falusi gyermekek számára 1836-ban indította el mozgalmát.

Bezerédj Amália Bezerédj István feleségeként gyakran megfordult a mi tájainkon, hiszen férje Szerdahelyen (a mai Fertőszentmiklóson) született az egyemeletes Bezerédj Kastélyban.

Bezerédj Amália műve, a Flóri Könyvei verses, kottás daloskönyvek voltak, amelyek képekkel, ábrákkal segítették a megértést, a felfedezést. Ő volt az első, aki gyermekirodalommal foglalkozott és felismerte a vizuális átadás jelentőségét.

Méltán a helyi Bezerédj Kastély adott otthon az első óvodának az 1950-es években. Ezek között a „sokat látott és hallott” falak között indult ez az óvodai nevelés.

Ez időben a Katolikus népház is helyet adott már a megnövekedett létszámú ifjúságnak.

Évtizedek alatt természetesen változó koncepciókkal, változó módszerekkel és egyre tökéletesebb játékeszközökkel, de mindig szeretetteljes, biztos szakmai háttérrel igyekeztünk szolgálni az apró kis óvodásokat.

Az új, korszerű óvodai épületek szükségessége a Rákóczi úti óvoda (székhelyóvoda) 1964, 1975, a Malom úti óvoda (telephelyóvoda) az 1960-as évek vívmánya. Ekkor kerültek kialakításra a ma is működő óvodai nevelést segítő speciális helyiségek.

A születések száma és az egy időben jelentkező igény megkívánta a bölcsőde kialakítását, ami megerősítette óvodánk piaci helyzetét a térségben. Ezt igazolja, hogy 2013-ban és 2017-ben egy újabb óvodai csoport működése vált szükségessé, így ma óvodánk hat csoporttal és 2009 óta egy bölcsődei csoporttal működik többcélú intézményként. Ez összesen 132 óvodás és 12 bölcsődés gyermeket jelent.