Óvodánkban 2012-től kezdve a nagycsoportosaink minden évben két héten keresztül, játékosan ismerkednek a vízzel, illetve alaptechnikákkal az Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola tanmedencéjében. Ezt azért is tarjuk nagyon fontosnak, hiszen 1. osztályba kerülve órarend szerint megkezdődik a gyerekek úszás oktatása.

A vízhez szoktatás célja: az alapvető vízbiztonság elnyerése, a félelemérzés leküzdése és ennek a menete: ismerkedés a vízben levés érzésével, lebegés, az arc fokozatos elmerítése (először áll, majd orr, szem, végül már homlokrész is), buborékfújás az orron és szájon keresztül, siklás megtanulása, ami alapul szolgál a későbbi technikák megtanulásához. Elősegíti a sportoláshoz szükséges laza izomzat kifejlődését.

A vízhez szoktatás lényege az új közeghez való alkalmazkodás, a közeg törvényszerűségeinek, jellegzetességeinek megismerése, ennek eredményeként a tökéletes tájékozódás. vízhez szoktatás természetéből, a gyerekek életkorából kifolyólag, mi oktatók a víz szeretetén keresztül vonzóvá tehetjük a környezetet, a tevékenységi formát. A környezet, a mozgás, a víz és az oktató szeretete nem csupán egy pozitív érzelmi állapotot jelent, hanem kedvező motivációs bázist is a későbbi mozgástanuláshoz. Az úszásoktatás lényege és célja a siker és az öröm élmény biztosítása. Több örömteli mozgásos tapasztalatszerzéssel fejlesztjük gyermekek motoros, értelmi képességeit, fejlődik ügyessége, mozgása összehangolt lesz, bonyolult mozgásos cselekvés megoldására lesz képes.