Pedagógiai asszisztens munkatársat keresünk

Pedagógiai asszisztens munkatársat keresünk

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.tv.20/A.par. alapján pályázatot hirdet Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 9444 Fertőszentmiklós, Rákóczi F. u. 70.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: pedagógiai munkát segítő feladatok ellátása, munkaköri leírás szerint

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt.1992.évi XXXIII.tv. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: középfokú képesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: középfokú képesítés, pedagógiai középfokú végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2019. április 23. napjától tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kebeleiné Németh Magdolna intézményvezető nyújt a (99) 544-171 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde 9444 Fertőszentmiklós, Rákóczi F. u. 70. történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítót: 38/2019, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 17.

Vissza

Kapcsolat

Fertőszentmiklósi
Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde
9444 Fertőszentmiklós, Rákóczi F. u. 70.

Intézményvezető: Kebeleiné Németh Magdolna

Telefon:
+36 99 544 170

E-mail:
ovoda2@fertoszentmiklos.hu

Nyitvatartás:
Hétfőtől péntekig: 
6.30 - 17.00

Fenntartó: Fertőszentmiklós Város Önkormányzata
9444 Fertőszentmiklós, Szent István u. 19.
99/544-510

"Fertőszentmiklósi Óvodásokért" Alapítvány
Bankszámlaszám: 10918001-0000031-45060003
Adószám: 18530485-1-08

Intézményi védőnő: Kovácsné Kollár Katalin
Gyermekorvos: Dr. Badicu Ágnes

Gyermekjogi képviselő (Győr-Moson-Sopron Megye): Pál Andrea
20/489-9582

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:
9444 Fertőszentmiklós, Szent István u. 20-21.
99/544-511